5-6 päivän SoTe-turva koulutus

Täysimittainen VETH-koulutus on tarkoitettu psykiatrisiin hoitolaitoksiin, sairaaloihin, vuodeosastoille, kehitysvammaisten hoitolaitoksiin, dementiayksiköihin ja lastensuojeluyksiköihin, joissa joudutaan usein pitämään kiinni sekavia, levottomia ja aggressiivisesti käyttäytviä potilaita/asiakkaita ja joissa kiinnipidot voivat kestää pitkäänkin. Koulutus sisältää teoriaa 8-10 tuntia ja käytännön harjotteita 36-38tuntia. Koulutuksen viimeinen päivä toimii syventävänä harjoituspäivänä jolloin kerrataan kaikki opetellut fyysiset taidot ja loppupäivästä pääsemme kokeilemaan simuloituja tilanteita.

Related Posts