TÄRKEÄ TIEDOTE SAIRAK OY:N ASIAKKAILLE

Seuraamme viranomaisohjeita Korona-viruksen osalta noudattaen niitä. Henkilökuntamme on viranomaisten ohjeiden mukaan rokotettuja.

Mikäli teillä asiakkaana on flunssan kaltaisia oireita kuten nuhaa, yskää, kuumetta tai kurkkukipua, perumme sovitun käynnin varotoimenpiteenä henkilökunnan ja muiden asiakkaiden asiakasturvallisuuden takaamiseksi, ellei käyntiä katsota hoidon kannalta välttämättömäksi. Välttämättöminä käynteinä pidämme lääkkeenjakamista, verinäytteiden ottamista ja tietyissä tilanteissa hygienianhoitoon liittyviä käyntejä. Pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti käynnin sopineeseen työntekijäämme, mikäli teille tulee ennen käyntiä flunssan kaltaisia oireita.

Epäillessänne itsellänne Korona-virustartuntaa tai -altistumista, ottakaa tarvittaessa yhteyttä Keusoten palvelupuhelimeen, valtakunnalliseen puhelinneuvontaan tai päivystysapunumeroon saadaksenne toimintaohjeet.

Keusoten neuvontanumero on 019 226 0099

Päivystysapu HUS puhelinnumero on 116 117