KELA-korvaus

Sairaanhoitajan hoidollisista käynneistä voit saada kelakorvauksen. Korvauksen edellytyksenä on, että hoito on lääkärin määräämää. Lääkärin määräyksessä tulee olla hoidon aihe,  hoidon tiheys ja tehtävät toimenpiteet. Jos lääkäri antaa määräyksen kotona tapahtuvaan hoitoon, voidaan kelakorvauksen taksoja korottaa 50%. Lääkärin yhdellä määräyksellä voidaan hoitopäiviä/kertoja antaa enintään 15. Kelakorvauksen voit hakea jälkikäteen erillisellä lomakkeella. Tarvittaessa saat meiltä lomakkeen…

Read More

Kotisairaanhoto Mäntsälä

Mäntsälän alueen kotihoidon ja kotisairaanhoidon vastaavat työntekijät ovat sairaanhoitaja Mika Valtonen ja perushoitaja Riitta Virtanen. Toiminta-ajatuksenamme on tarjota kokonaisvaltainen kotona asumisen tuki. Autamme kodin askareissa, avustamme asioinneissa ja hoidamme sairaanhoidolliset tehtävät. Mäntsälän alueella mm seuraavia sairaanhoidollisia palveluita: - Lääkkeiden jakaminen - Lääkeinjektiot - Voinnin seuranta ja tarvittavat mittaukset mm. Verenpaine ja verensokeri - Haavahoidot -…

Read More

SOTE-turva koulutus1-2pv

1-2 päivän koulutus (VETH/SOTE-turva) Kun koulutuksia suunnitellaan, otetaan huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet. Tarkoituksena on tarjota koulutuspaketti, joka palvelee kohderyhmää mahdollisimman hyvin. Koulutuksien kohderyhminä ovat organisaatiot, koulut, työpaikat ja yhteisöt, joissa esiintyy tai mahdollisesti voi esiintyä haastavaa tai aggressiivista käyttäytymistä. SoTe-turva toimintamallin 1-2 päivän koulutus muodostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoittelusta. Koulutuksen kesto on 8-16 tuntia,…

Read More

tietoisuustaidot

Mindfulness Tietoinen läsnäolo Mindfulness eli tietoinen läsnäolo on tuhansia vuosia vanha asia, joka juontaa juurensa Zen-buddhalaisesta ajattelusta. Sillä ei ole kuitenkaan mitään tekemistä uskonnon kanssa vaan se on olemisen tapa. Jotta siihen olemisen tapaan pääsee, sitä tarvitsee harjoitella tietoisen läsnäolon harjoituksilla. Mitä hyötyä näistä harjoituksista on? Mitä hyötyä on mindfulnessista? Tietoisen läsnäolon on todettu auttavan…

Read More

VETH

VETH/SoTe-turva koulutus  Mikäli työpaikallasi esiintyy väkivallan uhkaa tai on pelko väkivallasta tämä on juuri oikea koulutus työyhteisöllenne. Koulutus suunnitellaan työyksikön erityispiirteet huomioiden. Koulutuksen tarkoitus on herättää aktiivinen väkivallan ennaltaehkäisyn kulttuurin kehittäminen työyhteisössä. Koulutus antaa kattavat valmiudet fyysisiin aggrssiivisen henkilön kohtaamisen ja itsensä suojaamisen taitoihin.  Soita ja kysy lisää. Koulutuksen taustaa ja sisältöä Sosiaali- ja terveysalan yksiköille…

Read More

Ensiapukurssi (16 oppittuntia)

Kurssilla opetellaan ensiavunantamisen perustiedot ja -taidot.  Kurssilla opitaan tavallimissa hätätilanteissa tarvittavat taidot. Kouluttajamme ovat hoitotyön ammattilaisia ja toimineet aiemmin SPR:n EA1 ja 2 kouluttajina tai Sairaalopissa elvytys ja hätäensiapukouluttajina. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saat todistuksen, mutta emme voi antaa SPR:n EA1 tai 2 todistusta.  Ensiapukurssin sisältö:  Koulutuksen sisältö perustuu käypähoitosuosituksiin. ja on kattavuudeltaan EA1 kurssin laajuinen…

Read More

Kotisairaanhoito Hyvinkää

Kotisairaanhoito Kun tarvitset yksittäisen hoitokäynnin tai pidempiaikaisen sairauden hoidon ja voinnin seuranna, me olemme oikea valinta. Olemme tarvittaessa mukana sairaalasta kotiutumisen tukena, teemme haavaahoitoja, jaamme lääkkeitä ja kuljemme rinnalla tukien kuntoutumista. Mottomme on: Sairaanhoitoa rakkaudella. Tehtävät: -lääkkeidenjakaminen ja lääkehoidon seuranta - voinninseuranta ja mittaukset:  verenpaine verensokeri hapettuminen   -Korvien tarkastaminen ja huuhtelu -Lääke injektiot -Haavahoidot…

Read More