5-6pv koulutus

5-6 päivän SoTe-turva koulutus Täysimittainen VETH-koulutus on tarkoitettu psykiatrisiin hoitolaitoksiin, sairaaloihin, vuodeosastoille, kehitysvammaisten hoitolaitoksiin, dementiayksiköihin ja lastensuojeluyksiköihin, joissa joudutaan usein pitämään kiinni sekavia, levottomia ja aggressiivisesti käyttäytviä potilaita/asiakkaita ja joissa kiinnipidot voivat kestää pitkäänkin. Koulutus sisältää teoriaa 8-10 tuntia ja käytännön harjotteita 36-38tuntia. Koulutuksen viimeinen päivä toimii syventävänä harjoituspäivänä jolloin kerrataan kaikki opetellut fyysiset taidot…

Read More

SOTE-turva 3-4pv

3-4 PÄIVÄN KOULUTUS (VETH/SOTE-turva) Kun koulutuksia suunnitellaan, otetaan huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet. Tarkoituksena on tarjota koulutuspaketti, joka palvelee kohderyhmää mahdollisimman hyvin. Koulutuksien kohderyhminä ovat organisaatiot, koulut, työpaikat ja yhteisöt, joissa esiintyy tai mahdollisesti voi esiintyä haastavaa tai aggressiivista käyttäytymistä. SoTe-turva toimintamallin 3-4 päivän koulutus muodostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoittelusta. Koulutuksen kesto on 24-32 tuntia,…

Read More

SOTE-turva koulutus1-2pv

1-2 päivän koulutus (VETH/SOTE-turva) Kun koulutuksia suunnitellaan, otetaan huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet. Tarkoituksena on tarjota koulutuspaketti, joka palvelee kohderyhmää mahdollisimman hyvin. Koulutuksien kohderyhminä ovat organisaatiot, koulut, työpaikat ja yhteisöt, joissa esiintyy tai mahdollisesti voi esiintyä haastavaa tai aggressiivista käyttäytymistä. SoTe-turva toimintamallin 1-2 päivän koulutus muodostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoittelusta. Koulutuksen kesto on 8-16 tuntia,…

Read More

tietoisuustaidot

Mindfulness Tietoinen läsnäolo Mindfulness eli tietoinen läsnäolo on tuhansia vuosia vanha asia, joka juontaa juurensa Zen-buddhalaisesta ajattelusta. Sillä ei ole kuitenkaan mitään tekemistä uskonnon kanssa vaan se on olemisen tapa. Jotta siihen olemisen tapaan pääsee, sitä tarvitsee harjoitella tietoisen läsnäolon harjoituksilla. Mitä hyötyä näistä harjoituksista on? Mitä hyötyä on mindfulnessista? Tietoisen läsnäolon on todettu auttavan…

Read More

VETH

VETH/SoTe-turva koulutus  Mikäli työpaikallasi esiintyy väkivallan uhkaa tai on pelko väkivallasta tämä on juuri oikea koulutus työyhteisöllenne. Koulutus suunnitellaan työyksikön erityispiirteet huomioiden. Koulutuksen tarkoitus on herättää aktiivinen väkivallan ennaltaehkäisyn kulttuurin kehittäminen työyhteisössä. Koulutus antaa kattavat valmiudet fyysisiin aggrssiivisen henkilön kohtaamisen ja itsensä suojaamisen taitoihin.  Soita ja kysy lisää. Koulutuksen taustaa ja sisältöä Sosiaali- ja terveysalan yksiköille…

Read More

Ensiapukurssi (16 oppittuntia)

Kurssilla opetellaan ensiavunantamisen perustiedot ja -taidot.  Kurssilla opitaan tavallimissa hätätilanteissa tarvittavat taidot. Kouluttajamme ovat hoitotyön ammattilaisia ja toimineet aiemmin SPR:n EA1 ja 2 kouluttajina tai Sairaalopissa elvytys ja hätäensiapukouluttajina. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saat todistuksen, mutta emme voi antaa SPR:n EA1 tai 2 todistusta.  Ensiapukurssin sisältö:  Koulutuksen sisältö perustuu käypähoitosuosituksiin. ja on kattavuudeltaan EA1 kurssin laajuinen…

Read More