Kurssilla opetellaan ensiavunantamisen perustiedot ja -taidot.  Kurssilla opitaan tavallimissa hätätilanteissa tarvittavat taidot.

 • Kouluttajamme ovat hoitotyön ammattilaisia ja toimineet aiemmin SPR:n EA1 ja 2 kouluttajina tai Sairaalopissa elvytys ja hätäensiapukouluttajina.
 • Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saat todistuksen, mutta emme voi antaa SPR:n EA1 tai 2 todistusta. 

Ensiapukurssin sisältö: 

Koulutuksen sisältö perustuu käypähoitosuosituksiin. ja on kattavuudeltaan EA1 kurssin laajuinen

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys mm. painelu-puhalluselvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Erilaiset haavat
 • Sairauskohtaukset: Aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset
 • Defibrillaattorin käyttökoulutus

Kurssin hinta 1250€, jos koulutus toteutetaan tilaajan tiloissa. Osallistujamäärä 6-12 henkilöä.

Jos koulutus toteutetaan muualla, lisätää koulutukseen tilavuokra ja mahdollisista välipaloista ja ruokailusta syntyvät kulut.

Related Posts