Hoivapalvelumme koostuu koulutetun hoitotyön ammattilaisen antamasta yksilölliseen suunnitelmaan perustuvasta hoivasta ja huolenpidosta.

Hoivapalvelun tarkoituksena on taata mahdollisimman laadukas ja turvallinen asuminen kotiolosuhteissa niin pitkään kuin se on mahdollista.

Palveluihimme kuuluu:

  • Lääkehoidossa avustaminen ja lääkehoidon seuranta, mm lääkkeiden jakaminen ja injektioiden pistäminen
  • Avustaminen kodin hoidollisissa tehtävissä
  • peseytymisessä ja pukeutumisessa avustaminen
  • apu asioinneissa mm. lääkärissä, apteekissa ja kaupassa
  • ulkoilu

Toimintakykysi voi olla alentunut hetkellisesti tai pitdempiaikaisesti ja tarvitset tukea hyvän ja turvallisen kotona asumisen mahdollistamiseksi.  Tarvitsemasi palvelut löydät meiltä.

Teemme yksilöllisen suunnitelman hoivapalveluista ja kotihoidon tukipalveluista. Suunnitelmassa kartoitamme nykyisen toimintakyvyn ja sen tuomat avuntarpeet.

Toimimme joustavasti ja huomioimme, sekä autamme asiakaita kokonaivaltaisesti. Kirjaamme huomiot voinnista ja toimintakyvystä potilastietojärjestelmään.

Kilpailijoihin verrattuna meillä on etuna  se, että voimme laittaa uudet kodin laitteet käyttövalmiiksi ja opastaa niiden käytössä. Meiltä on myös mahdollista saada apua pieniin kodinkunnossapittoon liittyviin tehtäviin. Pieniä kodin kunnossapidon tehtäviä ovat mm. saranoiden kiristäminen ja voitelu, lampun vaihto huonekalujen kokoaminen tai vaikka tuolinjalkojen kiristäminen.