Mitä hoivapalvelu on?

Se on hoidollista apua terveyden ylläpitämiseksi ja kotonapärjäämisen avuksi.  Hoivapalvelua antavat laillistetut tai nimikesuojatut hoitotyön ammattilaiset.

 

Toimintakykysi voi olla alentunut hetkellisesti tai pitdempiaikaisesti ja tarvitset tukea hyvän ja turvallisen kotona asumisen mahdollistamiseksi.  Tarvitsemasi palvelut löydät meiltä.

Teemme yksilöllisen suunnitelman hoivapalveluista ja kotihoidon tukipalveluista. Suunnitelmassa kartoitamme nykyisen toimintakyvyn ja sen tuomat avuntarpeet.

Mitä apuja meiltä voit saada:

-Apua peseytymisessä ja pukeutumisessa

-Siivousapua

-Apua ruuanlaittoon

-Turvaa ja seuraa ulkoiluun

-Apua kaupassa, pankissa, virastoissa ja lääkärissä käynteihin

-lähdemme kanssasi vaikka torille, luontoretkelle tai vaikka teatteriin tai konserttiin.

 

Toimimme joustavasti ja huomioimme sekä autamme asiakaita kokonaivaltaisesti. Kirjaamme huomiot voinnista ja toimintakyvystä potilastietojärjestelmään.

Kilpailijoihin verrattuna meillä on etuna  se, että voimme laittaa uudet kodin laitteet käyttövalmiiksi, opastaa niiden käytössä. Meiltä on mahdollista saada apua pieniin kodinkunnossapittoon liittyviin tehtäviin. Pieniä kodin kunnossapidon tehtäviä ovat mm. saranoiden kiristäminen ja voitelu, lampun vaihto huonekalujen kokoaminen tai vaikka tuolinjalkojen kiristäminen.