Uuden osakkaamme ansiosta jo vuoden 2019 vaihteessa pystyimme lisäämään kodinhoidollisten palveluiden tuottamista. Nyt pystymme vastaamaan hyvin kotipalvelun tukitoimina annettavaan kodin siivoustarpeeseen. Toteutamme kotisiivoukset asiakkaan siivousvälineillä. Asiakkaiden omien siivousvälineiden käyttö on perusteltua hygieniasyistä. Käyttämällä asiakkaan omia siivousvälineitä emme vahingossa sirrä viruksia, bakteereita tai muita haitallisia asioita asiakkaalta toiselle.

Kotisiivoukset ja muut kodinhoidolliset työt mm. ruuan laitto toteutetaan kotipalvelun tukitoimena, jos lailliset edellytykset siihen täyttyy.. Tällöin palvelumme on arvonlisäverotonta ( ALV 0%). Muissa tapauksissa kotisiivous ja muu kodinhoito toteutetaan arvonlisäverollisena ALV 24€