Rekisteriseloste

 

1 Rekisterin pitäjä

SaiRak Oy

sairak@sairak.com

p. 0440322897

Toimialue: Hyvinkää, Mäntsälä, Järvenpää, Jokela ja Kellokoski

2 Rekisteriasiat

Vastaamme viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin.

3 Rekisterin nimi

SaiRak Oy:n toiminnassa syntyy kahdelnaisia rekistereitä.

1 SaiRak Oy:n asiakasreksiteri

Laskutusohjelman tallentama rekisteri laskutusta varten

2 SaiRak Oy:n potilasrekisteri

Kotisairaanhoidon ja kotihoidon asiakasrekisteri ja asiakastietokanta (lain vaatima)

Käytössä on Nursebuddy mobiili potilastietokanta

4 Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteidee hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely. Tietoja ei luovuteta, eikä myydä kolmansille osapuolille. Potilastietojärjestelmän käyttö on terveydenhuollossa annettujen ohjeiden ja vaatimusten mukaista.

5 Rekisterin tietosisältö

Laskutuksen rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • organisaatio ja asema
  • organisaation osoitetiedot

Potilastietojärjestelmä:

Potilastietojärjestelmä sisältää kaikki lain ja asetusten vaatimat salassapidettävät ja määräajan säilytettävät hoitoon, hoivaan ja huolenpitoon, asiakkaan vointiin ja sairauksiin liittyvät asiat

6 Rekisterin säännänmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän toimesta (työntekijät). Tiedot kirjaa järjestelmiin SaiRak  Oy:n työntekijä. Kaikki potilasrekisteriin pääsevaät henkilöt on perehdytetty tietosuojasäädöksiin ja hyvän tavan mukaiseen toimintaan. Kaikki potilasrekisteriin pääsevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia terveydenhuollon ammattilaisia.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietojatietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessa jakisterin tekniselle ylläåitäjälle siinämäärin, kuin se on laillista ja palvelun toiminnan kannalta välttämätöntä.

8 Tietojen tarkastaminen, muuttaminen ja poistaminen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tietoja voidaan muuttaa tai poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisteriasioissa yhteydenotot:

SaiRak Oy

Puhelin: 0440322897

Sähköposti: sairak@sairak.com

9 Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisterit sijaitsevat ovat suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.