3-4 PÄIVÄN KOULUTUS (VETH/SOTE-turva)

Kun koulutuksia suunnitellaan, otetaan huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet. Tarkoituksena on tarjota koulutuspaketti, joka palvelee kohderyhmää mahdollisimman hyvin.

Koulutuksien kohderyhminä ovat organisaatiot, koulut, työpaikat ja yhteisöt, joissa esiintyy tai mahdollisesti voi esiintyä haastavaa tai aggressiivista käyttäytymistä.

SoTe-turva toimintamallin 3-4 päivän koulutus muodostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoittelusta. Koulutuksen kesto on 24-32 tuntia, josta teoriaa on  n.8 tuntia sekä irtautumistaitojen ja fyysisen väliintulon harjoituksia 16-24 tuntia.

KOULUTUKSEN FYYSISTEN HARJOITTEIDEN SISÄLTÖ:

 • Istuvan/seisovan henkilön lähestyminen; 2-3 työntekijää
 • Istuvan henkilön kiinnipitäminen; 2-3 työntekijää
 • Kävelevän henkilön saattaminen; 2-3 työntekijää
 • Henkilön vieminen päinmakuulle; 2-3 työntekijää
 • Henkilön vieminen selin makuulle; 2-3 työntekijää
 • Henkilön hoitaminen päinmakuulla; 2-5 työntekijää
 • Henkilön hoitaminen selin makuulla; 2-5 työntekijää
 • Henkilön avustaminen päinmakuulta jalkeille; 3-4 työntekijää
 • Henkilön avustaminen selin makuulta jalkeille; 3-4 työntekijää
 • Henkilön kääntäminen päinmakuulta selin makuulle; 3-4 työntekijää (4 pv:n koulutuksessa)
 • Henkilön kääntäminen selin makuulta päinmakuulle; 3-4 työntekijää (4 pv:n Koulutuksessa)
 • Henkilön saattaminen; 2-3 työntekijää
 • Henkilön saattaminen ovesta; 2-3 työntekijää
 • Kiinnipitäjän vaihtaminen eri asennoissa (4 pv:v koulutuksessa)

Lisäksi koulutuksessa opetetaan irtautumistaitoja ja teknikoita niitä tilanteita varten, joissa työntekijä on yksin väkivaltaisen päällekarkaamisen kohteena tai apuun tulijana tällaisessa tilanteessa:

 • Käsiotteista irtautuminen
 • Kuristusotteista irtautuminen
 • Tukistusotteista irtautuminen
 • Vaateotteista irtautuminen
 • Päällekarkaajan irrottaminen toisesta henkilöstä

Related Posts