1-2 päivän koulutus (VETH/SOTE-turva)

Kun koulutuksia suunnitellaan, otetaan huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet. Tarkoituksena on tarjota koulutuspaketti, joka palvelee kohderyhmää mahdollisimman hyvin.

Koulutuksien kohderyhminä ovat organisaatiot, koulut, työpaikat ja yhteisöt, joissa esiintyy tai mahdollisesti voi esiintyä haastavaa tai aggressiivista käyttäytymistä.

SoTe-turva toimintamallin 1-2 päivän koulutus muodostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoittelusta. Koulutuksen kesto on 8-16 tuntia, josta teoriaa on vähintään 4 tuntia sekä irtautumistaitojen ja fyysisen väliintulon harjoituksia 4-12 tuntia

SoTe-turva toimintamallin koulutuksen teoriaosuus (4h)

 • Käsitteiden aggressio, aggressiivinen käyttäytyminen ja väkivalta määritteleminen
 • Haastavasti käyttäytyvän henkilön sosiaali- ja hoitotyöhön liittyvien keskeisimpien ammattieettisten- ja lainopillisten kysymysten tarkasteleminen
 • Haastavan käyttäytymisen de-eskalaatio käsitteenä ja mallina
 • Fyysisen väliintulon ja kiinnipitämällä rajoittamisen riskitekijät
 • Fyysisen kiinnipitämisen jälkeinen tilanteen jälkipurku: kiinnipidetyn henkilön sekä fyysisen väliintulon tehneiden työntekijöiden kanssa

SoTe-turva käytännön harjoittelu ( 4-12 h)

 • Istuvan/seisovan henkilön lähestyminen; 2 työntekijää
 • Istuvan henkilön kiinnipitäminen; 2 työntekijää
 • Kävelevän henkilön saattaminen; 1-2 työntekijää
 • Seisovan henkilön kiinnipitäminen
 • Levottoman vuodepotilaan kiinnipitäminen ja turvallinen hoitotoimenpiteiden tekeminen (tarvittaessa)
 • Henkilön saattaminen ovesta 2-3 työntekijää
 • Kiinnipitäjän vaihtaminen eri asennoissa

Lisäksi koulutuksessa opetetaan irtautumistaitoja ja teknikoita niitä tilanteita varten, joissa työntekijä on yksin väkivaltaisen päällekarkaamisen kohteena.

 • Käsiotteista irtautuminen
 • Kuristusotteista irtautuminen
 • Tukistusotteista irtautuminen
 • Vaateotteista irtautuminen
 • Päällekarkaajan irrottaminen toisesta henkilöstä

Related Posts