Kotiutumisen tuki

Kun sinä tai omaisesi olette kotiutumassa sairaalasta tai terveyskeskuksesta, palvelumme takaa turvallisen siirtymisen kotiin ja turvallisen totuttelun kotona olemiseen. Tulemme tarvittaessa hoitoneuvvotteluun jossa käydään kotiutumiseen liittyvät asiat läpi ja sovitaan tarvittavat tukitoimet. Ennen kotitumista voimme hoitaa kodin perussiivouksen. Kotiutumis päivänä voimme huolehtia ruokaostoksista ja apteekissa käymisestä ja olemme sovitusti kotona vastassa. Kotiutumisen jälkeen huolehdimme tarvittavista…

Read More

Yritystarina

SaiRak Oy:n tarina Olipa kerran sairaanhoitaja Mika, joka halusi tehdä ihmisläheistä työtä. Yhtenä yönä Mika teki päätöksen, hän perustaisi oman yrityksen. Niinpä Mikasta tuli kotisairaanhoitoyrittäjä. Toiminta oli yhden miehen toiminimenä pienimuotoista ja Mika jatkoi päätyötään sairaalassa. Omilla tahoillaan Riitta, Kirsi ja Raili pohtivat työtään ja tulevaisuuttaan vuoden 2013 loppupuolella. Asiasta käytiin keskusteluakin neljästään, mutta asia…

Read More

tietoisuustaidot

Mindfulness Tietoinen läsnäolo Mindfulness eli tietoinen läsnäolo on tuhansia vuosia vanha asia, joka juontaa juurensa Zen-buddhalaisesta ajattelusta. Sillä ei ole kuitenkaan mitään tekemistä uskonnon kanssa vaan se on olemisen tapa. Jotta siihen olemisen tapaan pääsee, sitä tarvitsee harjoitella tietoisen läsnäolon harjoituksilla. Mitä hyötyä näistä harjoituksista on? Mitä hyötyä on mindfulnessista? Tietoisen läsnäolon on todettu auttavan…

Read More

Ensiapukurssi (16 oppittuntia)

Kurssilla opetellaan ensiavunantamisen perustiedot ja -taidot.  Kurssilla opitaan tavallimissa hätätilanteissa tarvittavat taidot. Kouluttajamme ovat hoitotyön ammattilaisia ja toimineet aiemmin SPR:n EA1 ja 2 kouluttajina tai Sairaalopissa elvytys ja hätäensiapukouluttajina. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saat todistuksen, mutta emme voi antaa SPR:n EA1 tai 2 todistusta.  Ensiapukurssin sisältö:  Koulutuksen sisältö perustuu käypähoitosuosituksiin. ja on kattavuudeltaan EA1 kurssin laajuinen…

Read More