Mindfulness

Tietoinen läsnäolo

Mindfulness eli tietoinen läsnäolo on tuhansia vuosia vanha asia, joka juontaa juurensa Zen-buddhalaisesta ajattelusta. Sillä ei ole kuitenkaan mitään tekemistä uskonnon kanssa vaan se on olemisen tapa. Jotta siihen olemisen tapaan pääsee, sitä tarvitsee harjoitella tietoisen läsnäolon harjoituksilla.

Mitä hyötyä näistä harjoituksista on? Mitä hyötyä on mindfulnessista? Tietoisen läsnäolon on todettu auttavan mm. seuraavilla tavoilla.

Yhteydentunne oman kehon ja mielen aistimuksiin paranee. Voimme tuntea suurempaa yhteyttä myös maailmaan ja toisiin ihmisiin.

Näkökulmamme laajenee, näemme asiat selvemmin, ovat ne sitten hyviä tai huonoja.  Opimme tunnistamaan ulkoiset tekijät omista reaktioistamme.

Valinnanvaramme kasvaa. Opimme reagoimaan viisaasti, käsittelemään vaikeuksia ja tekemään valintoja.  Hallinnan tunteemme kasvaa ja vähentää riippuvuuden tunnetta muista.

Itsetuntemus kasvaa, opimme ymmärtämään ajatuksiamme ja tuntemuksiamme.

Hyväntahtoisuus ja myötätunto itseä ja muita kohtaan lisääntyy. Opimme pitämään huolta itsestämme ja arvostamaan itseämme.

Mielentilan vaihtaminen tietoisesti. Voimme tietoisesti valita erilaisen mielentilan. Se vaikuttaa siihen kuinka toimimme.

Tämä kaikki vaikuttaa positiivisesti terveyteemme. Stressi vähenee ja elämänhallinta paranee. Vuorovaikutustaitomme paranevat, samoin ihmissuhteemme. Tietoisen läsnäolon on tutkitusti todettu vähentävän masennusta.

Epäiletkö? Tule jollekin tietoisen läsnäolon kursseistamme havainnoimaan ja tekemään omat johtopäätöksesi!

 

Related Posts